Verhuur

Mede als gevolg van de veranderende en strenger wordende huurwetgeving is het verhuren van een onroerend goed geen sinecure.  Daarom is het belangrijk dat u kunt vertrouwen op de deskundigheid van een vastgoedmakelaar.  Er komt immers heel wat bij kijken.

Onze werkwijze:

 1. Prijsbepaling
 2. Bespreking aanpak
 3. Samenstelling dossier – opvragen attesten
 4. Fotoshoot
 5. Maximale publiciteit via diverse media
 6. Begeleide plaatsbezoeken
 7. Rapportering en evaluatie op regelmatige basis
 8. Opstellen verhuurovereenkomst
 9. Opmaken uitgebreide plaatsbeschrijving en regeling huurwaarborg
 10. Gratis jaarlijkse indexatie
 11. Verdere opvolging en ondersteuning

Erkend vastgoedmakelaar Belgie  | Onderworpen aan de deontologische code BIV