Het verkopen van een onroerend goed houdt veel meer in dan het zoeken naar een geschikte koper.

Mede als gevolg van de veranderende en strenger wordende huurwetgeving is het verhuren van een onroerend goed geen sinecure.  Daarom is het belangrijk dat u kunt vertrouwen op de deskundigheid van een vastgoedmakelaar.  Er komt immers heel wat bij kijken.

Heritage Vastgoed hecht veel belang aan een correcte en marktconforme waardebepaling, want we zijn ervan overtuigd dat een juiste prijszetting dé basis vormt van een succesvolle vastgoedtransactie.

Als vastgoedmakelaar willen we in de eerste plaats een goede adviseur zijn. We beschouwen het als onze kerntaak om onze klanten en kandidaat-kopers op een deskundige manier te adviseren over alle facetten van het verkoop- en aankoopproces van een onroerend goed.